16.04.2022 14:06
. , , , ?, , . , . .

: , . 1 1 . , , , .

1 . .

, . .

1 . , . , .. , , . , .

- , V, . , . .

PLF., , . , . 29 000    .

1 . . Air Astana - . 351 (30,8 ) .

: 472
:

.