06.01.2020 11:51
, 2 . , $229 .

, , . , -.

, . . 2, BNR.

, .

. , 400 ($229 .Ru), .

, .

2 2,9 . . , .

, , , 70 ( $40 ), 5%.

. , - .

930 . 15,75 . .

, 8 .

8 . , , , .

, 8 , , .

TANAP, , .

, . - .

, , , , .

, .

, , .

o , . .

2014 , . , . .

2015 63 . , .

: 2333
:

.