12.04.2015 18:42
. , .

, . .

, . , .

, . " . , , , , . "" , ", .

, , . " , , , . , . . , ", .

, , . " , , , ", .

Skai , . , , , .

, , . " , , , ", .

- . , .

: 1630
:

.