.
  Greek.ru
              
  Greek.ru
           
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
   >>   >>   >>   >>   >>  ,  
     -

   -

,


.

.

, .

, , , ! , , . , .

     
:
:
?

 
»  »  » 
: 1
RSS
, ,
 
! !
, , , "uper ugeias" "uper anapausis" . . :?:
:)
 
:

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ
( . )

:
ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
( . )
...
 
Sas euxaristw polu :D ! Xponia polla!
 
Ευχαριστώ, επίσης! :D
...
 
Olga R.,
?
- - ?
: , , , (-)?
 
. , , , ... - ? :wasko:

 
Πάτερ ημών


Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά σου. Ελθέτω η
Βασιλεία σου. Γενηθήτω τό θέλημά σου, ως εν ουρανώ, καί επί τής γής.
Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον. Καί άφες ημίν τά οφει-
λήματα ημών, ώς καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών. Καί μή εισε-
νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού. Αμήν.

" "
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
 
ΒΙΒΛΟΣ


Καί λέγει μοι, "Μή σφραγίσις τούς λόγους τής προφητείας τού Βιβλίου τούτου, ο καιρός γάρ εγγός εστιν.
Ο αδικών αδικησάτω έτι, καί ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι καί ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω έτι ο άγιος αγιοσθήτω έτι".
"Ιδού έρχομαι ταχύ, καί ο μισθός μου μετ' εμού, αποδούναι εκάστω ώς τό έργον έσται αυτού. Εγώ τό Άλφα καί τό Ωμέγα, ο Πρώτος καί ο Έσχατος, η Αρχή καί τό Τέλος".
Μακάριοι οι ποιούντες τάς εντολάς αιτού επί τό ξύλον τής Ζωής, καί
τοίς πυλώσιν εισέλθωσιν είς τήν πόλιν " Έξω οι κύνες καί οι φάρμακοι καί οι πόρνοι καί οι φονείς καί οι ειδολολάτραι καί πάς ο φιλών καί ποιών ψεύδοσ.
"Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου μαρτυρήσαι υμίν ταύτα επί ταίς Εκκλησίαις. Εγώ είμι η Ρίζα καί το Γένος Δαβίδ, ο Αστήρ ο λαμπρός ο πρωϊνός".
Καί τό Πνεύμα καί η νύμφη λέγουσιν, " Έρχου!" Καί ο ακούων ειπάτω, " Έρχου!" Καί ο διπών ερχέθω. Ο θέλων, λαβέτω ύδωρ Ζωής δωρεάν.
Μαρτυρώ εγώ παντί τώ ακούοντι τούς λόγους τής προφητείας ο Θεός
επ' αυτόν τάς πληγάς τάς γεγραμμένας εν τώ Βιβλίω τούτω. Καί εάν τις
αφέλη από τών λόγων τού Βιβλίου τής τού Βιβλίου τούτου, εάν τις επιθή επ' αθτά, επιθήσαι προφητείας ταύτης, αφέλα ο Θεός τό μέρος αιτού από τού ξύλου τής Ζωής καί εκ τής Πόλεως τής Άγιος τών γεγραμμένων εν τώ Βιβλίω τούτω.
Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, "Ναί έρχομαι ταχύ". Αμήν. Ναί έρχου, Κύριε
Ιησού.
Η χάρις τού Κυρίου Ιησού Χριστού μετά πάντων τών αγίων.
Αμήν.
Aποκάλυψις 22:10-21

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
 
- ? ?

.
1 .

.


...
 
, " "
, , .
/ .
?


...
 
/ . , .
.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
 
Alexandr Steridis :
/ .

!!!!!!!! .
-, -.
-. ,
25. . "".
7 "" .
" "
, .
"" .
? , ?
. .
.


.

. .
, .
. ....
 
:D
!!!
ΠΑΡΑΚΑΛΩ/
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
 
"Ποιον Θεό επιλέγεις;
Είναι εδώ πολύ φανερό πως υπάρχουν απόλυτες αλήθειες. Και πώς πορούσε να είναι διαφορετικά αφού η πρώτη απόλυτη αλήθεια είναι η ύπαρξη του αιώνιου Θεού. Ο Θεός τους είπε πως όλις φάνε από τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού θα πεθάνουν. Δεν είπε, ίσως, εξαρτάται, θα δούε. Και ο Διάβολος ίλησε ε απόλυτο τρόπο λέγοντας όως ένα τέλειο ψέα.
Ώστε:
Υπάρχει αλήθεια και ψέα. Και η αλήθεια είναι για την Ψυχή ό,τι το φως για το σώα. Ποιος θέλει να του λένε ψέατα; Κι αν κάποτε κάποιος το θέλει είναι γιατί έχει αρρωστήσει βαριά ψυχικά. Την αλήθεια την προσφέρει ο Θεός σ' εκείνους που Τον σέβονται και Τον υπακούνε και συνοδεύεται ε χαρά και ειρήνη. Το ψέα οδηγεί στην απόκρυφη γνώση που δίνει ο Διάβολος κι ακολουθείται από ψυχικά βάσανα και δεσά. Ο Ιησούς, ο Σωτήρας είναι η Αλήθεια.
Υπάρχει ζωή και θάνατος. Ο Αδά και η Εύα πέθαναν πνευατικά την ίδια στιγή που έφαγαν. Πέθαιναν ηθικά σε ολόκληρη τη ζωή τους και πέθαναν σωατικά ετά από πολλά χρόνια. Ο Θεός τους είπε αλήθεια και ο Διάβολος ψέατα. Ήταν ήδη ανθρωποκτόνος και ψεύτης! ..
Υπάρχει καλό και κακό. Καλό είναι ό,τι ο Θεός θέλει και κακό ό,τι Εκείνος απορρίπτει. Μόνον ο Θεός ορίζει το καλό και το κακό. Ποτέ δεν έδωσε το δικαίωα στον άνθρωπο ή σε κάποιο άλλο ον να ορίζει το καλό ή το κακό. Γι' αυτό και ο προφήτης θα εταφέρει το ήνυα του Θεού, "αλίονο σ' εκείνον που λέει το καλό κακό και το κακό καλό".
Έτσι, δε νοείται ο άνθρωπος να ζει ξεκοένος από τον Θεό. Δε πορεί να γίνει θεός. Δε πορεί να ορίζει το καλό και το κακό, τη ζωή και το θάνατο, την αλήθεια και το ψέα. Ή θα υποταχθεί στον Κύριο και Θεό της αλήθειας και αγάπης αποδεχόενος το σωτηριακό θάνατο του Ιησού για να είναι ευτυχής ή στον κύριο-δυνάστη Διάβολο που θα κυριαρχεί στη ζωή του για να τον ταλαιπωρεί τώρα και αιώνια.

ΤΟ φίδι, μάλιστα, ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα τού χωραφιού, που έκανε ο Κύριος ο Θεός και το φίδι είπε στη γυναίκα: Στ' αλήθεια, είπε ο Θεός: Μη φάτε από κάθε δέντρο τού παραδείσου;
Και η γυναίκα είπε στο φίδι: Από τον καρπό των δέντρων τού παραδείσου μπορούμε να φάμε από τον καρπό, όμως, του δέντρου, που είναι στο μέσον του παραδείσου, ο Θεός είπε: Μη φάτε απ' αυτόν, μήτε να τον αγγίξετε, για να μη πεθάνετε.
Και το φίδι είπε στη γυναίκα: Σίγουρα δεν θα πεθάνετε, αλλ' ο Θεός ξέρει ότι την ίδια ημέρα που θα φάτε απ' αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν, και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό.
Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή, και ότι ήταν αρεστό στα μάτια, και το δέντρο ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση και αφού πήρε από τον καρπό του, έφαγε και έδωσε και στον άνδρα της μαζί της, κι αυτός έφαγε.
Κι ανοίχτηκαν τα μάτια και των δύο και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και αφού έρραψαν φύλλα συκιάς, έφτιαξαν για τον εαυτό τους περιζώματα. Γένεση 3:1-7
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
 
,
http://www.iec.gr
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
 
, , . : .
, .
, . "".
 
! ! ( ..). . Ηχοσ α'. Της ερημου πολιτης. Τιν θειαν σου Εικονα Θεοτοκε Πανυμνητε, ηπερ Τροοδιτισσαν παντες ευσεβως ονομαζομεν, τιμωμεν και προσπιπτομεν αυτη, λαμβανοντες την χαριν σου αει δια τουτο και βοωμεν σοι ευλαβως, οι ταπεινοι οικεται σου δοξα τη ση χριστοτητι Αγνη, δοξα τοις θαυμασιοις σου, δοξα τη προς ημας σου αωτιληψει Αχραντε.
ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ. Ηχος δ΄. Ο υψωθεις εν τω Σταυρω. Τη ση Εικονι Τροοδιτισσα Κορη, Εκονομαχων εκφυγουση το μενος, πανευλαβως οι δουλοι σου προσπιπτομεν ταυτην γαρ μετηνεγκεν, ο θεοφρων μοναζων, ωδε ενθα ιδρυται, η Μονη σου η θεια ην Θεοτοκε φυλαττε αει, εκ πασις βλαβης, ταις σαις αντιληψεσιν.
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ. Χαιρε Τροδιτσσα ευσεβως, η σεπτη Μονη σου, ωσ πολυτιμον θησαυρον, εχουσα εν κολποις, την θειαν σου Εικονα, πηγαζουσαν Παρθενε, χαριν αενναον.
 
, -. . . "", ( - 5 ).
: 1
(: 1)
?

: ( I)
""
: Καλημέρα, Ελλάδα!
()

16 -rian.ru


  .


::
:: :: ::


Copyright © 2001-2015 Greek.ru (".")

:: :: 18+

greek.ru .
VIZANO Ltd
* / ** /: