.

14.04.2009 22:04

.

. .

, . , , . , , .

, . , . , .

- : 2098

: http://gazeta.bg/

11 .