30.06.2003 00:00

, , , 30 2003 . , , 30 2003 .

, () ( ) . . , , , .

, 2910/2001, . , , , . .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αγαπητοί φίλοι, Όπως γνωρίζετε και από τις προηγούμενες συναντήσεις μας, η Χώρα μας υιοθετώντας τον Κανονισμό 1030/02 του Συμβουλίου της Ε.Ε. προχώρησε στην έκδοση τω αδειών διαμονής ενιαίου τύπου, υπό τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας, η οποία επικολλάται σε ισχυρό διαβατήριο. Ήδη οι αρμόδιες για την έκδοση αυτών των αδειών Υπηρεσίες. δηλαδή οι Περιφέρειες της Χώρας, χορηγούν το νέο τύπο της άδειας. Με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης (άρθρο 23 ν.3103/2003) και προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί μετανάστες που νόμιμα διαβιούν στη χώρα μας να συγκεντρώσουν και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, παρατείναμε την ισχύ της άδειας παραμονής που τους είχε χορηγηθεί, έως και την 30-6-2003. Όπως βεβαίως σας είναι γνωστό, η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 22 παρ. 1 ν. 2910/01) προβλέπει ότι ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να ανανεώσει την άδεια διαμονής του, οφείλει να υποβάλλει στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της άδειας του. Ωστόσο από την ενημέρωση που μας έδωσαν οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών, διαπιστώνουμε σημαντική καθυστέρηση στο έργο μας, λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων. Παρακαλώ λοιπόν να ενημερώσετε τα μέλη σας με κάθε πρόσφορο τρόπο που εσείς θα επιλέξετε, να σπεύσουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, έστω και τώρα, δηλαδή πριν την εκπνοή της προθεσμίας της 30^ Ιουνίου 2003, καθώς και για τις νόμιμες συνέπειες που θα επιφέρει μια ενδεχόμενη αμέλεια τους. Ευχαριστώ για την έως σήμερα εποικοδομητική συνεργασία σας.

Λάμπρος Παπαδήμας
Υφυπουργός Εσωτερικών

, . ( ) .

6- , ( ) : . 70

1. 2-
2. 6- 2-
3. , 2- .
4. 2-
5. , , ( 2- ) ( ) 2- ( ) 2- .
6. ( ) 2- . , 1599/86 2- .
7. , , . .
8.
9. () 71 2910 146 74 .
10. 2- .

- : 2569

: http://omonia.grek.ru

11 .